ODPOWIADAMY NA PYTANIA CZYTELNIKÓW KWARTALNIKA PUPIL CZEŚĆ II.

W kwietniowym nr kwartalnika PUPIL, lekarze z Przychodni Weterynaryjnej na ul. Asnyka  8 z Tarnowa w składzie lek wet. Beta Pociecha, lek wet. Anna Pastuła, lek wet. Mateusz Zawisza, ponownie udzielają odpowiedzi na pytania czytelników  czasopisma. Tematem nr są choroby dermatologiczne psów i kotów. Dziękujemy Redakcji za obdarzenie nas zaufaniem. Magazyn dostępny jest w sklepach zoologicznych i w wybranych lecznicach weterynaryjnych. Życzymy miłej lektury.

aa Beata aBeata bBeata c Beata 1 Beata 2Beata 3     Ania 2Mateusz