Badanie kardiologiczne

Choroby serca i krążenia stanowią jeden z najczęstszych powodów konsultacji  weterynaryjnych. Problemy kardiologiczne spotykane są zarówno u zwierząt młodych(wady wrodzone w budowie naczyń lub samego serca) oraz osobników dorosłych i starych(zmiany degeneracyjne mięśnia sercowego, zastawek serca).Do diagnostyki tych schorzeń i podjęcia odpowiedniego leczenia oprócz wykwalifikowanej kadry niezbędny jest nowoczesny sprzęt diagnostyczny.

Badanie kardiologiczne opieramy na dokładnym wywiadzie, badaniu klinicznym, badaniach laboratoryjnych krwi oraz badaniach dodatkowych:

EKG-badanie elektrokardiograficzne służy do rozpoznawania zaburzeń rytmu serca(arytmie) oraz zaburzeń w przewodzeniu lub powstawaniu impulsów w mięśniu  sercowym(bloki serca, ekstrasystolie ); pozwala na zdiagnozowanie niektórych zaburzeń elektrolitowych.

Posiadamy nowej klasy elektrokardiograf BTL ze specjalnym programem komputerowym umożliwiającym długi monitoring elektrokardiogramu wyświetlany na monitorze komputera oraz dzięki komputerowej bazie danych szybkie odnalezienie ostatniego zapisanego badania pacjenta i możliwość porównania kolejnych badań.

Badanie echokardiograficzne- tzw. ECHO serca- pozwala na nieinwazyjne i zupełnie bezbolesne obejrzenie w ruchu struktur serca i głównych naczyń, sprawdzenie ich wielkości, dokonanie pomiarów umożliwiających ocenę funkcjonowania mięśnia sercowego.

Dodatkową funkcją którą posiada nasz aparat ultrasonograficzny jest Doppler przepływowy i kolorowy. Pozwala on  na ocenę szybkości przepływu krwi oraz na ocenę prawidłowości  w jego przepływie przez naczynia wychodzące z serca i przez zastawki pomiędzy poszczególnymi strukturami serca.

Badanie RTG klatki piersiowej-pozwala na ocenę wielkości  i sylwetki serca, ocenę  głównych naczyń klatki piersiowej oraz ocenę płuc i jamy opłucnej.

UWAGI DLA WŁAŚCICIELI:

  • przeciętne badanie kardiologiczne zajmuje ok.1-1,5 godz.
  • w większości przypadków w celu wykonania badania  ECHO konieczne jest wygolenie boków klatki piersiowej zwierzęcia(pod pachami)
  • obecność 2 właścicieli często ułatwia przebieg badania
  • zalecane jest aby przed planowaną wizytą zwierzę było ok. 10 h bez posiłku w razie konieczności  wykonania badań krwi